NVE gir løyve til to kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt løyve til å bygge kraftverk i Vindafjord i Rogaland og i Sværelvi i Sogn og Fjordane.