Ruslebiffer på tur

Vi kom kjørende over Krohnegården i Fyllingsdalen og plutselig er det en flokk med kyr foran oss i hovedveien.