Krev Vest Tank-leiinga straffa

Vest Tank gav urette opplysningar om innhaldet i dei to tankane som eksploderte. Frederic Hauge krev tiltale mot dei ansvarlege.