Etterforsker pensjonert politi for overgrep

Da han jobbet som politimann, etterforsket han sedelighetssaker. Nå er han selv mistenkt for å ha misbrukt en ung jente.