Fortsatt fritt frem i Åsane

I høstens valgkamp var politikerne samstemte om å ta styring over byutviklingen i Åsane. Kjersti Toppe (Sp) er skuffet over at hennes forslag til tiltaksplan ble nedstemt.