Kvinnherad Energi vann

Staten hadde ikkje rett til å stoppe opprustinga av kraftverket i Hattebergvassdraget.