De nye kjørerutene

Mye av buss— og biltrafikken gjennom sentrum og ut fra sentrum må finne nye ruter når anleggsarbeidene for Bybanen starter fra 7. januar.