Regjeringen vil endre KRL-faget

Regjeringen foreslår å endre læreplanen og navnet på KRL-faget slik at det er i samsvar med menneskerettighetene.