Blå Kors får TV-aksjonen

NRKs TV-innsamling høsten 2008 går til Blå Kors og organisasjonens arbeid mot alkohol- og narkotikamisbruk.