Fanget seks kilos kjempekreps

Belgiske fiskere har fått en seks kilo tung kjempekreps i garnet i Nordsjøen. Krepsen er trolig 30 år gammel og neppe helt ufarlig, om man skal tro radiostasjonen VRT.