Retten vil ikke overprøve legene

Bergen tingrett mener det er vanskelig å overprøve vedtaket som er gjort i forbindelse med behandling av jenten.