80 millioner til Mariakirken

Bergens eldste bygning, Mariakirken, skal gjennomgå en fullstendig restaurering. Byrådet ønsker å bruke 80 millioner kroner for å stanse forfallet av den vakre kirken.