- Kjempelange køer

Tre biler smalt sammen i Fløyfjellstunnelens nordgående løp, og skapte lange køer i ettermiddag.