Glassbygg er miljøverstinger

Det nye kontorbygget i Nonneseterkvartalet bruker mer energi enn dagens byggeregler tillater.