Rømmer fra Rødt

En rekke veteraner og flere av de fremste representantene for Rødt i Bergen melder seg ut av partiet.