Kuttar i båtrute lengst i vest

Reaksjonane er sterke på at det blir kutta i båtrutetilbodet til øyane lengst vest i Solund. Fastbuande skal prioriterast framfor hyttefolket.