Rekordbeslag av kokain

Kokain og amfetamin er i sterk vekst. Beslaget av kokain i Hordaland så langt i år er seks gongar så stort som i fjor.