På byens tak

Se den fantastiske utsikten som kommer byens skatteinnkrevere tilgode når de flytter inn i Nonneseterkvartalet. Utløser dette skatt av utsiktsfordel?