Bybanesjefen fikk kjeft fra næringslivet

Bybanesjef Rune Haugsdal medgir at ikke alt informasjonsarbeidet har gått på skinner.