To skadet i arbeidsulykker

To arbeidsulykker med fem minutters mellomrom i Bergen fredag.