Normal bankdrift, tap på obligasjonar

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har lagt fram rekneskap for første kvartal med litt svakare resultat enn i fjor.