Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane vil ha Vestlandsfylke

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane går inn for at Vestlandet blir ein region.