Kystverket leder ubåtutredning

Regjeringen lar Kystverket lede utredningsarbeidet om hevingsalternativet for U 864.