Lover bolig til alle - i hvert fall i Arna

Byrådet vil rydde plass til dem som vil bygge og bo i fremtidens Bergen. 1000 flere nye boliger i Arna skal bidra til å dempe boligprisene.