Sjømannen som ble dommer

Mens de fleste dommerne i tinghuset alltid har hatt kontorjobber, kommer Åge Fred Pedersen fra maskinrommet.