Mer til kulturnæringer

Planforslaget fra byrådet legger opp til en kraftig vekst i Bergen kommunes økonomiske satsing på de kulturbaserte næringene.