Ber Bjørnøy gripe inn

Som einaste i landet gjev Fylkesmannen i Hordaland pengestøtte til folk som vil byggje ut småkraft. No krev miljøorganisasjonane at Helen Bjørnøy seier stopp.