• FOTO: JOHANNES MORLAND

Krev 25 millionar for dårlege vegar

Mange klagar på nedslitne og dårleg vedlikehaldne vegar. Det gjer også firmaet som har oppdraget med å utføre vedlikehaldet.