– Byttet ut Høyre-sedler med Rødt-sedler

I stemmelokalene på Bønes skole i Bergen skal man ha funnet Rødt sine stemmesedler hvor Høyre sine skulle vært.