Lover alle sykehjemsplass

Jens Stoltenberg med «krafttak for eldre».

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Innen 2015 skal det bygges 12.000 nye sykehjemsplasser i Norge hvis Arbeiderpartiet får Stortingets støtte til sin politikk. Og det blir behov for 12.000 nye ansatte i helse— og omsorgssektoren i samme periode. Regningen for eldreløftene Ap serverte til applaus fra beboerne på Lørenskog sykehjem i Akershus tirsdag, beløper seg til flere titalls milliarder kroner i tilleggsbevilgninger.

Utbyggingen av 12.000 nye sykehjemsplasser vil alene koste minst 24 milliarder kroner, ifølge helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Tre firedeler skal finansieres av kommunene selv, etter økning i bevilgningene til kommuneøkonomien. Når plassene står klare, kommer tilleggsutgiftene til selve driften av institusjonene.

– Vi gjør det samme for de eldre nå, som vi gjorde for småbarnsforeldrene da de fikk rett til barnehageplass. Vi skal sikre lovfestet rett til sykehjemsplass for alle som trenger det, sa Stoltenberg.

Eldreplan Sammen med tidligere statsminister og Ap-veteran Gro Harlem Brundtland, la Stoltenberg og Hanssen fram Aps eldreplan tirsdag. Gjennom ti punkter tegner Ap opp politikken som partiet mener ikke bare skal sikre eldre pleie og omsorg, men også en verdig og aktiv tilværelse.

En vesentlig del av tiltakene Ap ønsker å gjennomføre de kommende årene hører inn under verdighetsgarantien som den rødgrønne regjeringen ble enig med Venstre og Kristelig Folkeparti om i sommer. Det skal legges fram et forslag for Stortinget om å vedta en lov og forskrift som regulerer de eldres rettigheter – blant annet til boform, kosthold, pleie og omsorg, enerom og lindrende behandling mot livets slutt.

– Utfordringen framover blir å sikre både skikkelige pleie og omsorg, sammen med aktivitet og meningsfullhet i alderdommen, sier helse- og omsorgsminister Hanssen til NTB – for anledningen omdøpt av Stoltenberg til eldreminister Hanssen.

Eldreminister Hanssen Foranledningen er Fremskrittspartiets utspill mandag om å opprette et eget eldredepartement som utelukkende skal jobbe med eldresaker. Statsministeren fastslår at Norge allerede har en eldreminister, en eldreminister som etter hans mening heldigvis også har ansvaret for helsevesenet.

– Å frata helse- og omsorgsministeren ansvaret for helsevesenet ville svekket eldreomsorgen alvorlig. Eldre har behov for skikkelige helsetjenester, derfor er det viktig at statsråden som har ansvaret for eldreomsorgen også har ansvaret for helsevesenet, sier Stoltenberg til NTB.

Stort behov Hanssen selv skisserte en voldsom økning i antallet aldre over 67 år fram mot 2040. I et slikt perspektiv er de 12.000 nye sykehjemsplassene fram mot 2015 forsvinnende få.

– Jeg har ikke noen konkret formening om hvor stort sykehjemsbehovet vil være i 2040. Men behovet for arbeidskraft kommer til å bli så stort at rundt en tredel av alle som tar utdanning må velge helse- og omsorgssektoren for å dekke det, sier Hanssen.

Hanssen framholder at Norge vil ha dobbelt så mange eldre over 67 år i 2040 som i dag. Han anslår at det derfor kan komme til å bli behov for dobbelt så mange som de rundt 120.000 som jobber i sektoren i dag.

Les også

Vil ha egen eldreminister

Si din mening om norsk eldreomsorg her.

Publisert