Lover alle sykehjemsplass

Jens Stoltenberg med «krafttak for eldre».