Vil stoppe trygd og barnebidrag

Regjeringen vil stanse offentlige ytelser og barnebidrag til foreldre som bortfører barna.