• KNM «Roald Amundsen» ankommer her Haakonsvern, sjøforsvarets hovedbase i Mathopen i Bergen kommunen. Fregatten ligger for tiden til kai i Bergen uten mannskap. Den brukes som delebåt for fregattene som er i drift. FOTO: MAGNE ÅHJEM /FORSVARET

- Forsvaret mot avvikling