• FOTO: TEGNING: SIVILARKITEKT HELGE CHRISTIANSEN AS

Strid om studenthytte

Studentene i Bergen diskuterer om det er lurt å bygge en ny studenthytte til syv millioner.