Vil bygge varmeanlegg for 140 millioner

BKK og BIR går nå sammen om å bygge et topp moderne bioenergianlegg på BIRs gjenvinningsstasjon i Salhusveien. Anlegget skal sørge for varme til store deler av sentrale Åsane, og vil dessuten bedre klimaet i bydelen.