Tilbyr seg å redde sjøfugl

— Myndighetene oppfordres til å ta kontakt med oss for å komme i gang med å redde oljetilsølt fugl.