Fylkesmannen slår alarm

Oppvekstetaten i Bergen kommune har engasjert seg i saken om barn som blir nektet forsikring fordi de har vært i kontakt med PPT.