Bro bro brille, jeg skal hjem og chille

Kassestabling og kosting er typisk arbeidsuke, men ikke for Sean Deere Elvsås og Tor-Finn Malum Fitje. Fjortenåringene tok kameraet, knipset 200 bilder og nå har de dokumentert graffiti i Bergen.