Jølster misser 26 jobbar

Største arbeidsplassen i Jølster kommune forsvinn når HV10-administrasjonen på Skei blir lagt ned.