Eldreomsorgen tynger Ytrebygda

Ytrebygda bydel mangler 16 millioner for å opprettholde tilbudet innen eldreomsorgen og hjemmetjenestene.