Innkaller nytt nominasjonsmøte

Alle delegatene til forrige nominasjonsmøte i Frp har fått innkalling til nytt møte 17. mars. Innkallingen er ikke undertegnet, og det er heller ikke oppgitt hvor møtet skal holdes.