Søviknes har bygdefolket i ryggen

Permittert Os-ordfører Terje Søviknes kan vende tilbake som ordfører i trygg forvissning om at sambygdingene ønsker ham velkommen.