- Et uryddig forlik

Høyre karakteriserer budsjettforliket mellom byrådspartiene, Venstre og SV som uryddig. Særlig gjelder dette en erklæring om stans i konkurranseutsetting der KrF tar dissens.