200 helsetilsette må gå

Minst 200 tilsette ved dei statseigde sjukehusa i Sogn og Fjordane kan misse jobbane sine.