- Bauglekkasje før "Sleipner"-forliset

Mannskap på "Sleipner" reagerte før forliset på vibrasjonar i baugbulbane, og har stadfesta at dei måtte lensast på grunn av lekkasje.