Skole mot mobbing

Fjell ungdomsskole er med i en nasjonal satsing mot mobbing. - Et paradoks, mener Elevorganisasjonen i Hordaland.