Granskar dødsfall på Haukeland

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane granskar no eit dødsfall på Haukeland universitetssykehus. Ein pasient blei kvelt av sitt eige oppkast.