Oljesøl i Damsgårdstunnellen

Damsgårdstunnellens løp i retning sentrum var stengt fra klokken 11.06 til 13.31 i dag på grunn av olje- og dieselsøl etter et trafikkuhell.