Stopper restaurantbygg i Veiten

Av hensyn til minneplassen over Gestapos ofre i Veiten, omgjør fylkesmannen vedtaket om å gi Ricks AS tillatelse til å sette opp et tilbygg på plassen.