Nei til skoleplass går på psyken løs

Ungdommer som ikke kommer inn på den skolen de vil, blir nedbrutte og strømmer til hjelpeapparatet med psykiske problemer.